Ürün Kalite Belgeleri

Günsan'ın vizyonu doğrultusunda, müşteri gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak gelişen ve güncel teknolojiler odağında kaliteli ve güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz.

Ürün Kalite Politikası

1- Olumlu müşteri deneyimleri ilk sırada önceliklidir.

2-Müşterilerimiz ile iş sürekliliğimizi güvenceye alacak ürünler, sistemler ve yenilikler sunarız.

3-Deneyimlerin verilere dönüştürülerek derinlemesine analizi ve sonra tekrar daha olumlu deneyimlere dönüşümü için akıl odaklı gelişim ve ilerleme stratejileri uygularız.

4-Müşterilerimizdeki yüksek kalite algısının devamlılığı, her bir çalışanımız için ayrı ayrı ve başta gelen bir sorumluluktur.

5-Sürekli olarak gelişmek, ilgili taraflarımızın beklentilerini tam uyum içinde karşılamak "Güven Şartımız" dır.


Üst Yönetim olarak, sağlam bir Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak Günsan Elektrik'in davranış kuralları ve ISO9001:2015 standardı uyumluluğu ile birlikte yukarıdaki ilkeleri, Günsan Elektrik’in her noktasında hayata geçirilmek üzere operasyonel hedeflere dönüştürülmesi ve bunların izlenmesi taahüdümüzdür.