Topraklı Priz Nedir ve Diğer Prizlere Göre Farkları Nelerdir?

Şebeke elektriği ve cihazlar arasında bağlantı kurmak için prizlerden yararlanılır. Prizlerin topraklı ve topraksız olmak üzere iki ayrı çeşidi bulunur. Topraksız prizlerde elektrik enerjisindeki değişimlere karşı koruma yer almaz. Bu nedenle hem tesisat sisteminde hem cihazlarda arızalar açığa çıkabilir. Söz konusu sorunlara karşı önlem almanızı mümkün kılan topraklı prizlere dair detayları bu yazıdan öğrenebilirsiniz. 

Evde ve İş Yerlerinde Tercih Edilebilecek Topraklı Priz Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Elektrik enerjisiyle çalışan cihazlara akım ileten prizlerde faz ve nötr adında iki bölüm vardır. Elektriğin yüklü olduğu canlı kısma faz; enerjinin dönüşümünü gerçekleştiren yüksüz tarafa ise nötr denir. Topraklı prizlerde bunlara ek olarak bir mandal kıskaç mevcuttur. Mandal kıskaç, binanın topraklama ünitesinde yer alır. İlgili ünite ise toprağa gömülü bir elektrota bakır ya da galvanizli levhalar aracılığıya bağlanır. Böylece topraklama özelliğine sahip prizlerin fazla elektrik akımına ve kaçağına karşı koruma görevini yerine getirmesi sağlanır.

Topraklı prizin kendi içerisinde farklı çeşitleri bulunur. Örneğin topraklı USB prizlerle cihazların şebeke elektriğindeki dalgalanmalardan zarar görmesi önlenir. Ayrıca USB’li topraklı prizler sayesinde cihazları adaptörsüz şarj etmek de mümkün olur. Farklı özellikleriyle ön plana çıkan diğer topraklamalı priz modelleri şunlardır:

Akıllı toprak priz
Kapaklı topraklı priz
Anahtarlı topraklı priz
Çoklu, tekli, üçlü ve ikili topraklı priz

Sayılanların dışında sıva altı ve sıva üstü priz olmak üzere iki ayrı tür daha vardır. Sıva altı topraklı prizde elektrik tesisatı, duvarın iç kısmına yerleştirilen buat ismiyle bilinen bağlantı kutularında yer alır. Sıva üstü topraklı priz ise yüzeye montajlanır ve bu modellerde tesisat elemanları dışarıda kalır. 

Topraklı Prizin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Topraklı priz kullanmanın beraberinde getirdiği pek çok avantaj bulunur. Bunlardan ilki elbette elektrik kaçaklarından kaynaklanan zararların önüne geçilmesidir. Yaşam ve çalışma alanlarında güvenlik sağlayan bu prizler sayesinde elektrik çarpması gibi sorunlarla daha az karşılaşılır. Aynı zamanda elektrik enerjisindeki ani değişimlerden dolayı tesisat elemanlarının ve cihazların hasar görmesi de önlenir. Topraklama özelliği olan prizleri kullanarak elektronik ev eşyalarının bozulmasından kaynaklanan maddi kaybı engelleyebilirsiniz. 

Topraklı Prizi Diğer Priz Türlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir?

Topraklı prizin diğerlerinden ayrılan başlıca yönü, mekanizmasında nötr ve faz ucun dışında mandal kıskaca yer vermesidir. Topraklı ve topraksız priz farkını oluşturan bu bölüm, binanın şebeke sisteminde yer almaz. Yani mandal kıskaç, doğrudan binanın topraklama ünitesine bağlanır. Fazla enerji akımı ya da kaçağını topraklama ünitesi üzerinden dışarıya atan bu kısımla elektrikteki anormal durumlardan doğan risklere karşı önlem alınır. 

Elektrik Kaçağı Riskini İndiren Topraklı Priz Nasıl Çalışır?

Topraklama, elektrik enerjisindeki anormal durumlara karşı alınan bir önlemdir. Toprağa gömülü bir elektrotla bağlantı kurulan bu yöntemde topraklı prizlere ihtiyaç duyulur. Bu özelliği taşıyan priz mekanizmalarını incelerken karşınıza mandal kıskaçlar çıkar. Söz konusu bölümler, kaçak akımı direkt olarak toprak hattına iletir. Şebekeden bağımsız olduğu için elektrik enerjisindeki dalgalanmanın tesisatta sorunlara yol açmasını engeller. Ancak bunun için priz seçimini özenle yapmak gerekir.

Topraklı priz bağlantısı için öncelikle amper değerlerini kontrol etmeniz önemlidir. Prizin şebeke elektriğini cihazlara sorunsuz iletmesi için ortalama 10-16 amper aralığındaki modelleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca kapaklı ve çocuk korumalı seçeneklerle daha güvenli bir kullanım sağlamanız mümkündür. Günsan Elektrik ürünleri arasında yaşam ve çalışma alanlarında elektrik kaçağı riskini minimuma indiren farklı priz çeşitleri yer alır. Özellikleri ve sunduğu avantajlarla birbirinden ayrılan geniş ürün yelpazesi arasından beklentilerinizi karşılayan priz modelini kolaylıkla bulabilirsiniz.