İnsan Kaynakları

Ailem için çalışan mottomuzdan hareketle en değerli kaynağımızın insan olduğunu bilerek Günsan’da “önde gelen işveren olma” hedefi ile iş modellerimizi geliştiriyoruz.

Birlikte
Güçlüyüz

Sektörümüzde herkesin görev almak istediği bir kurum olma vizyonumuzla, bize bu vizyonu sağlayan değerlerimizi geliştirerek en iyileri Günsan’a kazandırmayı hedefliyoruz. Ekip arkadaşlarımıza, destekleyici bir iş ortamı, kişilere ve onların farklılıklarına saygı duyan, ekip çalışmasını teşvik eden, esnekliği ve dinamizmi ön plana çıkararak, iş yaşamı ile kişisel yaşam arasında dengeyi destekleyen bir ortam sunuyoruz.

Günsan Ailesindeki Yerinizi Alın

‘Ailem için çalışan’ mottosuyla üretmeye ve büyümeye devam eden Günsan’ın kurum kültüründe de aile merkezde yer alıyor. Günsan tüm çalışanlarıyla dev bir aile. Kurum içi aile yapısının yanı sıra Günsan; çalışanın takdir edildiği kurumsal ve şeffaf yapısıyla çalışanlarına eşsiz kariyer fırsatları sunuyor. Günsan, iletişim becerileri yüksek,yaratıcı,sonuç odaklı, takım çalışması ve kişisel gelişime açık çalışanları ile anahtar priz sektöründeki öncü rolünü sürdürmeyi hedefliyor.

Açık Pozisyonlar
  • Strateji ve hedefler doğrultusunda İnsan Kaynakları Planlamasını yapar, yetkinlik bazlı objektif yöntemleri kullanarak "Doğru İşe Doğru İnsan" ilkesiyle Seçme ve Yerleştirme sürecinde fırsat eşitliğini esas alırız.
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla etkin Eğitim ve Gelişim programlarını uygularız.
  • Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçer, en iyi performansı göstermeleri için bölüm ve kuruluş hedefine olan katkı ve potansiyelleri destekleriz.
  • Yeni çalışma modelleri ve uygun iş ortamları sağlayarak çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlarız.
  • Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir, katılımcılığı artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendiririz.
  • Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kurum içi iletişimi güçlendiririz.
  • Ortak amaçları paylaştığımız çalışanlarımızın ailelerini de başarımızın bir parçası olarak görürüz.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlar dikkate alır, çalışanlarımıza güvenli bir iş ortamı sağlamak için gerekli önlemleri alırız.